PROJE
TÜRÜ
YÜRÜTÜCÜ PROJE ADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
AB TOLGA GÖRÜM POST-EARTHQUAKE MONITORING OF SEISMICALLY-INDUCED CHAINS OF LANDSLIDE HAZARDS (SHAKEN) FOR PROTECTION OF CRITICAL SITES AND INFRASTRUCTURE HAZİRAN 2023 HAZİRAN 2026
BAP ALI MOHAMMADI MIGRATION OF THE PALAEOZOIC MAGMATIC FRONT FROM ZAGROS TO ALBORZ MOUNTAINS WITH PROGRESSIVE CLOSURE OF THE PALAEOTETHYS OCEAN INSIGHTS FROM ZAGROS DETRITAL ZIRCON UPB AGE AND HF ISOTOPIC COMPOSITION EKİM 2022 ŞUBAT 2023
BAP DEMET BİLTEKİN AKGÖL GÖLÜNÜN (TERME, SAMSUN) GEÇ HOLOSEN DÖNEMİ PALEOİKLİMSEL VE JEOKİMYASAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ NİSAN 2022 NİSAN 2023
BAP MEHMET AKİF SARIKAYA CADI DAĞI (ORTA GÜNEY PİRENELER, İSPANYA) BUZUL ÇÖKELLERİNDE SHED UYGULAMALARI TEMMUZ 2022 TEMMUZ 2023
BAP ALI MOHAMMADI AEOLIAN AND FLUVIAL PROCESSES IMPACT ON DUST STORMS OF HORMUZ STRAIT AND MAKRAN COASTAL PLAINS; INSIGHT FROM GEOMORPHIC LANDFORMS SEDIMENT TEXTURE AND MINERALOGY MAYIS 2023 AĞUSTOS 2023
BAP HANS JENSEN THYBO POTENTIAL FIELD MODELING OF STRUCTURES RELATED TO THE AMALGAMATION OF ANATOLIA OCAK 2021 OCAK 2023
BAP DEMET BİLTEKİN BURDUR GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN PALEOİKLİMSEL, PALEOÇEVRE VE ARKEOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ ŞUBAT 2021 ŞUBAT 2023
BAP GEORG JOHANNES SCHWAMBORN DATING AND INTERPRETING A FIRN CORE FROM THE EAST ANTARCTIC PLATEAU MAYIS 2022 MART 2023
BAP BÜLENT ARIKAN GEDİZ GRABENİ İÇERİSİNDE GEÇ PLEİSTOSEN VE HOLOSEN SON 27 BİN YIL BOYUNCA MEYDANA GELEN PALEOİKLİMSEL DEĞİŞMELERİN ARKEOLOJİK YERLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ NİSAN 2022 NİSAN 2023
BAP GÜLTEKİN TOPUZ ISTRANCA MASİFİNİN PALEOZOYİK EVRİMİ NİSAN 2022 NİSAN 2023
BAP GÜLTEKİN TOPUZ ESTABLISHING THE STRUCTURE OF THE ORHANELI OPHIOLITE NİSAN 2022 NİSAN 2023
BAP ÖMER LÜTFİ ŞEN AKDENİZ'İN AVRUPA - AKDENİZ BÖLGESİ İKLİMİ ÜZERİNDEKi ROLÜNÜN "COMMUNITY EARTH SYSTEM MODEL" (CESM) KULLANILARAK İNCELENMESİ HAZİRAN 2021 HAZİRAN 2023
BAP BÜLENT ARIKAN KONYA HAVZASINDA TARIMSAL ÜRETİM İKLİM VE PEYZAJ ARASINDAKİ İLIŞKİLERİN ETMEN TEMELLİ MODELLEME YOLUYLA SİMÜLASYONU HAZİRAN 2021 HAZİRAN 2023
BAP GÜLTEKİN TOPUZ KIRŞEHİR MASİFİNİN GEÇ KREATESE ÖNCESİ JEOLOJİK EVRİMİ ARALIK 2021 HAZİRAN 2023
BAP BÜLENT ARIKAN TARİHİ PEYZAJ KARAKTERIZASYONU İLE GEÇMİŞ PEYZAJLARIN İZİNİ SÜRMEK ALACA HÖYÜK NİSAN 2022 TEMMUZ 2023
BAP CENGİZ YILDIRIM QUATERNARY SURFACE UPLIFT OF CENTRAL MENDERES MASSIF (AYDIN BLOCK): INFERENCES FROM OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE AND COSMOGENIC NUCLIDE MEASUREMENTS IN FLUVIAL SEDIMENTS MART 2019 EYLÜL 2023
BAP TAHSIN ATTILA ÇINER CADI DAĞI (ORTA GÜNEY PIRENELER, İSPANYA) BUZUL EVRİMİ VE PALEOİKLİMİ; 36Cl KOZMOJENİK TARİHLENDİRME VE BUZUL MODELLEMESİNDEN ÇIKARIMLAR HAZİRAN 2022 EKİM 2023
BAP HANS JENSEN THYBO INTERPRETATION OF CONTROLLED SOURCE SEISMIC DATA ACROSS NORWEGIAN OCEANIC MARGIN ARALIK 2022 EKİM 2023
BAP GEORG JOHANNES SCHWAMBORN PERMAFROST AND DEPOSITIONAL SETTING IN THE BEENCHIME SALAATINSKY CRATER, SIBERIAN ARCTIC MAYIS 2023 KASIM 2023
BAP DEMET BİLTEKİN GÖLBAŞI HAVZASINDA HOLOSEN DÖNEMİ VEJETASYON VE İKLİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN POLEN ANALİZLERİ VE ÇOKLU PARAMETRE YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI MAYIS 2022 KASIM 2023
BAP EMRAH ÇORAMAN MUSEOMICS YENİ NESİL DİZİLEME VERİLERİ İLE MÜZE ÖRNEKLERİNİN FİLOGENETIK ANALİZİ ARALIK 2021 ARALIK 2023
BAP GÜLTEKİN TOPUZ KIRŞEHIR MASİFİ METAMORFİTLERİNİN İLKSEL KAYALARININ YAŞLARINININ SINIRLANDIRILMASI ARALIK 2022 ARALIK 2023
BAP OĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ KUZEY ÇIN KRATONU JEODINAMIĞI: JEOLOJIK VE JEOFIZIK VERILERI ILE SAYISAL MODELLERIN KARŞILAŞTIRILMASI ARALIK 2022 ARALIK 2023
BAP ORKAN ÖZCAN İHA TABANLI TERMAL İZLEME İLE GÜNEŞ TARLALARINDA VERİMLİLİK ANALİZİ EKİM 2023 OCAK 2024
BAP ÖMER LÜTFİ ŞEN İKLİM DEĞİŞİMİ PENCERESİNDEN TÜRKİYE'DEKI ODUNSU TÜRLERİN ALAN DEĞİŞİKLİKLERİ NİSAN 2023 ŞUBAT 2024
BAP GÜLTEKİN TOPUZ BOZÜYÜK BİLECİK YEŞİLŞİST FASİYESİ METAMORFİTLERİNİN EVRİMİ YAŞI VE OLUŞUM KOŞULLARI NİSAN 2023 NİSAN 2024
BAP ALI MOHAMMADI PALEOCLIMATE AND SEDIMENTARY PROCESSES IN SHELF AND SLOPE OF ACTIVE CONTINENTAL MARGIN A CASE STUDY MAKRAN ACCRETIONARY WEDGE GULF OF OMAN HAZİRAN 2022 MAYIS 2024
BAP ÖMER KAMACI GÜNEŞLİ GRANİTİ'NİN (GÖRDES, MANİSA) YAŞI, KÖKENİ VE MENDERES ÇEKİRDEK KOMPLEKSİ GELİŞIMİNDEKİ ROLÜ HAZİRAN 2022 HAZİRAN 2024
BAP TOLGA GÖRÜM KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖLÜMCÜL HEYELANLARI KONTROL EDEN TOPOĞRAFİK, İKLİMSEL VE ANTROPOJENİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ARALIK 2021 HAZİRAN 2024
BAP MEHMET AKİF SARIKAYA ERCIYES DAĞINDA GÜNCEL BUZUL GÖZLEMLERİ AĞUSTOS 2023 AĞUSTOS 2024
BAP DEMET BİLTEKİN PALEOVEGETATION AND PALEOCLIMATE CHANGES BASED ON POLLEN ANALYSIS DURING THE LATE HOLOCENE IN THE LAKE BÜYÜKÇEKMECE KASIM 2023 EKİM 2024
BAP TOLGA GÖRÜM TÜRKİYE'DEKİ KIRGIBAYIR SİSTEMLERİ OLUŞUMUNU KONTROL EDEN FAKTÖRLERİ VE JEOMORFOLOJİK KARAKTERİSTİKLERİNİ ANLAMAYA YÖNELİK BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM NİSAN 2022 EKİM 2024
BAP ÖMER LÜTFİ ŞEN AVRUPA-AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ İKLİM DİNAMİKLERİNİN DEĞİŞKEN ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KÜRESEL CESM MODELİ KULLANILARAK İNCELENMESİ NİSAN 2022 EKİM 2024
BAP BÜLENT ARIKAN DELİCE VADISININ ÇORUM ERKEN VE ORTA HOLOSEN DÖNEMLERİNDEKİ İKLİMSEL DEĞİŞİMLERI YERLEŞME SISTEMLERININ DEĞİŞİMI VADININ DOĞAL VE ANTROPOJENIK EVRİMİ NİSAN 2022 EKİM 2024
BAP ORKAN ÖZCAN İSTANBUL İLİ GENELİNDE YÖNETİLEN AKİFER ŞARJI MANAGED AQUIFER RECHARGEMAR POTANSİYEL ALANLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KASIM 2023 KASIM 2024
BAP ALPER ÜNAL ARAP ÇÖLÜNDEN KAYNAKLANAN TOZ TAŞINIMIN TÜRKIYE ÜZERINDEKI ETKILERINI WRF CHEM MODELI VE UZAKTAN ALGILAMA ILE INCELENMESI KASIM 2022 KASIM 2024
BAP ÖMER LÜTFİ ŞEN ENSO OLAYININ AVRUPA-AKDENİZ BÖLGESİ ÜZERINDEKI ETKİLERİNİN KÜRESEL İKLİM MODELİ KULLANILARAK İNCELENMESİ KASIM 2023 KASIM 2024
BAP EMRAH ÇORAMAN NYCTALUS LEISLERI VE NYCTALUS NOCTULA YARASA TÜRLERININ DAĞILIMLARININ AKUSTİK EKOLOJİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI ARALIK 2022 ARALIK 2024
BAP EMRAH ÇORAMAN AKRABA YARASA TÜRLERİNİN GENOMİK YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI ARALIK 2022 ARALIK 2024
BAP GEORG JOHANNES SCHWAMBORN TIMING AND CONDITIONS OF THE SUBAERIAL DISCLOSURE OF THE DATÇA GRABEN SW ANATOLIA ARALIK 2022 OCAK 2025
BAP CENGİZ YILDIRIM 6 ŞUBAT 2023 PAZARCIK DEPREMI MW77 SONRASINDA YÜZEY KIRIĞININ 3 BOYUTLU YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİTALANMASI MART 2023 MART 2025
BAP CENGİZ YILDIRIM ANTARKTİK YARIMADASI KIRINTILI KIYILARININ JEOMORFOLOJİSİ DEĞİŞEN İKLİM ILE İLGİLİ ÇIKARIMLAR NİSAN 2023 NİSAN 2025
BAP MEHMET AKİF SARIKAYA SHED YÖNTEMİNİN BATI TOROSLAR KUVATERNER BUZUL ÇÖKELLERİNE UYGULANMASI NİSAN 2022 NİSAN 2025
BAP ALPER ÜNAL ATMOSFERİK KİMYA MODELLERİNDE ZAMANSAL-MEKANSAL DEĞİŞKENLİKTEN KAYNAKLANAN BELİRSIZLİĞİN HESAPLANMASI NİSAN 2023 NİSAN 2025
BAP BÜLENT ARIKAN ELMALI OVASININ ANTALYA GEÇMİŞ İKLİMSEL DEĞİŞİMLERİ VE HACIMUSALAR HÖYÜK ÖZELİNDE ARKEOLOJİK TOPLULUKLARIN PALEOÇEVRESEL DEĞİŞİMLERE UYUMU MAYIS 2023 MAYIS 2025
BAP ORKAN ÖZCAN İLERİ INSAR YÖNTEMLERI İLE INTER SİSMİK VE POST SİSMİK DÖNEMLERİN 3 BOYUTLU YÜZEY DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ KASIM 2023 KASIM 2025
BAP TOLGA GÖRÜM MARSTAKI DARBE KRATERLERİNİN KÜTLE HAREKETLERİ ETKİ VE YÜZEY SÜREÇLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİNİN ÇIKARIMLARI KASIM 2023 KASIM 2025
BAP MEHMET AKİF SARIKAYA YER BİLIMLERİNDE LAHRICPMS TEKNİĞİ İLE UPB TARİHLENDIRME ÇALIŞMALARI İÇİN METOT GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI NİSAN 2023 NİSAN 2026
BAP EMRAH ÇORAMAN ADAPT-ANADOLU: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ANADOLU BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUMA PLANLARIN GELİŞTİRİLMESİ MAYIS 2023 MAYIS 2026
TTO YASEMİN EZBER RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN YAPAY ZEKA İLE ÜRETİM TAHMİNİ ÇÖZÜMÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ OCAK 2023 NİSAN 2023
TTO TOLGA GÖRÜM HEYELAN, YÜZEY EROZYONU DEĞERLENDİRME VE HARİTA ÜRETİMİ İŞİ PROJESİ MART 2021 MART 2023
TTO MEHMET AKİF SARIKAYA GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION AND ESTABLISHMENT OF THE CHRONOLOGY OF THE QUATERNARY GLACIATIONS IN THE SERRA DEL CADÍ, SPAIN ARALIK 2022 ARALIK 2023
TTO MEHMET ILICAK ARCTIC CROSS-COPERNICUS FORECAST PRODUCTS FOR SEA ICE AND ICEBERGS ACCIBERG KASIM 2022 ARALIK 2025
TÜBİTAK NAZLI OLĞUN KIYAK MARMARA DENIZI BIRINCIL ÜRETIM DEĞIŞIMLERININ UYDU VERILERI VE SEDIMENT BIYO-JEOKIMYASI KULLANILARAK MEKÂNSAL VE ZAMANSAL OLARAK DEĞERLENDIRILMESI HAZİRAN 2020 MART 2023
TÜBİTAK MEHMET ILICAK YENI GELIŞTIRILECEK TÜRKIYE KÜRESEL İKLIM MODELI ILE AKDENIZ BÖLGESI IKLIMININ INCELENMESI MART 2021 MART 2024
TÜBİTAK EMRAH ÇORAMAN GENADAPTIF: TÜRLER ARASI GEN GEÇIŞLERININ TÜRLERIN ADAPTIF POTANSIYELI ÜZERINE ETKILERININ EKOLOJIK VE GENOMIK OLARAK ARAŞTIRILMASI TEMMUZ 2022 TEMMUZ 2024
TÜBİTAK HANS JENSEN THYBO FORMATION AND EVOLUTION OF THE ANATOLIAN LITHOSPHERE BASED ON GEOPHYSICAL DATA AĞUSTOS 2021 AĞUSTOS 2024
TÜBİTAK CENGIZ YILDIRIM 6 ŞUBAT 2023 PAZARCIK DEPREMI?NIN (MW.7.8) YÜZEY KIRIĞININ KUZEY BÖLÜMÜNÜN (PAZARCIK-ÇELIKHAN) YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 3 BOYUTLU HARITALANMASI AĞUSTOS 2023 AĞUSTOS 2024
TÜBİTAK DEMET BILTEKIN EGE DENIZI PALEOIKLIM KAYITLARININ ÇOKLU PARAMETRE YÖNTEMLERLE TAYINI VE GELECEK IKLIM DEĞIŞIKLIĞINDEN ETKILENEBILIRLIĞININ BELIRLENMESI OCAK 2023 ARALIK 2024
TÜBİTAK TOLGA GÖRÜM 06 ŞUBAT 2023 MW 7.8 VE MW 7.6 DEPREMLERININ TETIKLEDIĞI HEYELAN ALANLARININ BELIRLENMESI, İZLENMESI VE ARDIŞIK JEOMORFIK TEHLIKE POTANSIYELLERININ DEĞERLENDIRILMESI İ OCAK 2023 ARALIK 2024
TÜBİTAK ÖMER KAMACI GÖRDES ASMASIFI (MANISA) IÇERISINDEKI TERSIYER KABUKSAL ERGIYIKLERININ TERMODINAMIĞI, PETROLOJISI VE ÇEKIRDEK KOMPLEKSI GELIŞIMINDEKI ROLÜ MART 2023 MART 2025
TÜBİTAK GÜLTEKIN TOPUZ BOLU MASIFI VE KARADERE METAMORFITLERI'NIN EVRIMI: İSTANBUL ZONU'NUN EN ESKI GEÇMIŞININ AYDINLATILMASI NİSAN 2022 NİSAN 2025
TÜBİTAK EMRAH ÇORAMAN ANADOLU KARDEŞ TAKSONLARI: KARDEŞ YARASA TAKSONLARININ ANADOLU'DAKI İKINCIL TEMASLARININ KARŞILAŞTIRMALI POPÜLASYON GENOMIK ANALIZI NİSAN 2023 NİSAN 2025
TÜBİTAK MEHMET AKIF SARIKAYA DOĞU KARADENIZ DAĞLARI'NDA SON BUZUL DÖNEMI PALEOIKLIMININ BUZUL AKIŞ MODELI ILE BELIRLENMESI NİSAN 2022 NİSAN 2025