Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı'ndan doktora öğrencimiz Aydoğan Avcıoğlu, danışmanlığını Doç. Dr. Tolga Görüm ve Dr. Ömer Yetemen'in yürüttüğü "Badland systems in Turkey: A holistic approach to understand the formation, controlling factors and geomorphologic characteristics." başlıklı doktora tezinin savunmasını gerçekleştirmiştir.

Dr.AydoganAvcioglu